dr Artur Oleś

 

Stanowisko w GRUPIE Leader

Zastępca Dyrektora Generalnego,  Doradca Podatkowy

Profil zawodowy

Człowiek od rozwiązywania problemów. Doradca podatkowy, prawnik, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z postępowaniem podatkowym. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. Ordynacji podatkowej i dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji oraz opcji na akcje. Ekspert „Gazety Prawnej“.

Doradca podatkowy – wpis nr 10950

Osiągnięcia

Odpowiada za dynamiczny rozwój organizacyjny GRUPY Leader. Jest wspólnikiem i wiceprezesem zarządu KSK Leader oraz współtwórcą i wspólnikiem pozostałych spółek wchodzących w skład GRUPY, czyli TAX Leader, LAW Leader i AUDIT Leader.

Prowadził z sukcesem kilkadziesiąt postępowań podatkowych w sprawach klientów przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi. Tylko w 2013 r. cztery z nich zakończyły się rozstrzygnięciami korzystnymi dla podatników. Jednym z nich było przełomowe orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie podatku VAT związanego ze statusem podatnika po wydaniu decyzji wywłaszczeniowej.


Edukacja

Doktor nauk prawnych.


Zainteresowania

Wspinaczka górska, psychologia ewolucyjna


Publikacje eksperckie

Ustalenie wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń – nierozwiązany problem prawa podatkowego.
10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system podatkowy, Katowice 2014

Opodatkowanie dochodów uzyskanych za pośrednictwem rynku walutowego FOREX
Prawo i Podatki 12/2007

Domniemanie interpretacyjne „In dubio pro fisco” a zasada pogłębiania zaufania do organów podatkowych
Biuletyn KIDP 1/2009

Opodatkowanie planów motywacyjnych. Charakter źródeł przychodów, moment powstania obowiązku podatkowego.
Przegląd podatkowy 4/2013

Doręczenie pism w postępowaniu podatkowym a zmiana pełnomocnika.
Przegląd podatkowy 7/2013

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w programach internetowych typu revenue sharing podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Biuletyn KIDP 6/2013

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych pracowniczych programów opcji na akcje. Ewaluacja przyjętych rozwiązań legislacyjnych.
Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa, Katowice, 2013

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce w 2013 r.