Bartosz Kubista

 

Stanowisko w GRUPIE Leader

Menager działu podatkowego | Doradca podatkowy

Profil zawodowy

Z GRUPĄ Leader związany od sierpnia 2012 roku. Członek Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych oraz w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług. Autor publikacji naukowych poświęconych odpowiedzialności solidarnej w podatku od towarów i usług, zasadom korekty podatku od towarów i usług w postępowaniu upadłościowym oraz dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji.

W kwietniu 2013 roku ukończył szkolenie trenerskie w przedmiocie przeprowadzania i realizacji szkoleń.

Jeden ze współzałożycieli i Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju świadomości prawnej młodzieży „Street Law – Katowice”, prowadzącego nieodpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu podstaw prawa dla młodzieży liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Śląskiego.

Osiągnięcia

Jeszcze jako student wraz z drużyną Uniwersytetu Śląskiego zajął II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym Draft Common Frame of Reference Warsaw International Arbitration Moot at the Court of Arbitration at the PCC.

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, magister nauk prawnych

Specjalizacja z zakresu prawa podatkowego i prawa spółek handlowych, praca magisterska na temat Cen transferowych jako instrumentu optymalizacji podatkowej.

Zainteresowania

Teatr i film, Dyplomacja, Grafika Komputerowa. Zagorzały kibic Arsenalu Londyn

Publikacje i wypowiedzi eksperckie

Kwota korekty podatku naliczonego od nieuregulowanych należności, a koszty postępowania upadłościowego
Przegląd Podatkowy 7/2014

 

Rewizja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jako instrument uszczelniania systemu podatkowego
Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014
maj 2014

 

Solidarna odpowiedzialność w podatku od towarów i usług
Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa, Katowice, 2013

 

Opodatkowanie planów motywacyjnych. Charakter źródeł przychodów, moment powstania obowiązku podatkowego.
Przegląd podatkowy 4/2013

 

Charakter i znaczenie art. 158 i 159 ustawy Prawo bankowe dla systemu upadłości banku krajowego prowadzonego w formie spółki akcyjnej
Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 1/2012

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce w 2013 r.