Eksperci GRUPY Leader

dr Artur Oleś

Zastępca Dyrektora Generalnego, Doradca Podatkowy


Specjalizacja: Podatki dochodowe, Plany motywacyjne, Optymalizacje podatkowe   • Doktor nauk prawnych • Autor wielu publikacji naukowych poświęconych m.in. podatkom dochodowym. Specjalista z zakresu postępowania podatkowego oraz optymalizacji podatkowej. Współpracuje z „Gazetą Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”.
CZYTAJ WIĘCEJ

Bartosz Kubista

Manager działu podatkowego | Doradca podatkowy


Specjalizacja: Podatek od towarów i usług, Postępowanie podatkowe i sądowo-administracyjne, Ceny transferowe • Wykładowca, Członek Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach • Autor publikacji naukowych poświęconych odpowiedzialności solidarnej w podatku od towarów i usług, zasadom korekty podatku od towarów i usług w postępowaniu upadłościowym oraz dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych.
CZYTAJ WIĘCEJ

Artur Hofman

Manager działu podatkowego | Doradca podatkowy


Specjalizacja: Podatek od towarów i usług, Podatki w małych przedsiębiorstwach, Optymalizacja podatkowa, Podatek akcyzowy • Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego • Posiada zarówno szeroką wiedzę, jak i praktykę w obszarze zagadnień podatkowych i prawnych, dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw • Nie zadowala się łatwymi odpowiedziami, zawsze szuka dla Klienta najkorzystniejszego rozwiązania.
CZYTAJ WIĘCEJ

Usługi GRUPY Leader polecają
sprawdz-szczegoly
Dlaczego warto wybrać usługi GRUPY Leader?

 

Najlepsi na Śląsku

Eksperci GRUPY Leader od 10 lat kompleksowo obsługują przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego i porad prawnych. Tworzą zespół doradczy o wysokich i stale uzupełnianych kwalifikacjach zawodowych. Doświadczenie i aktywne podążanie za zmianami prawnymi i ekonomicznymi na rynku dają im pewną pozycję wśród najlepszych na Śląsku.

W czołówce ogólnopolskiej

Od ponad 5 lat GRUPA Leader zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach firm doradczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Prawną”. Dzięki zespołowi znakomitych doradców jest wymieniana w krajowej czołówce w kategorii doradztwa podatkowego.

Pierwsi w Polsce

Spółka LAW Leader wchodząca w skład GRUPY Leader była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

 

Wysoka jakość usług za dostępną cenę

GRUPA Leader świadczy usługi księgowe i audytowe oraz kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowym standardem. Proponuje jakość obsługi porównywalną do najważniejszych graczy na rynku usług doradczych za cenę charakterystyczną dla konkurencji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa na każdym etapie rozwoju firmy

Doradcy GRUPY Leader pomagają Klientom na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – na start-upie, w fazie intensywnego wzrostu firmy, jej schyłku i w sytuacji kryzysowej.

Obsługa branży trudnych i problematycznych

Klientami GRUPY Leader są małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach, w specyficznych ramach prawnych, zawierających dużą liczbę transakcji handlowych i finansowych, uczestniczących w skomplikowanych procesach rynkowych.

 

System działań zespołowych

Specjaliści GRUPY Leader pracują w zespołach projektowych złożonych, w zależności od potrzeb, z ekspertów z kilku dziedzin: księgowości, kadr i płac, podatków, prawa, pod kierunkiem dedykowanego opiekuna Klienta. Dogłębnie analizują problem i sytuację przedsiębiorstwa, wypracowując innowacyjne i efektywne finansowo rozwiązania. Wspierają firmę w wielu obszarach jednocześnie, zachowując ciągłość i stałość obsługi.

Wysoka odpowiedzialność biznesu

Doradcy GRUPY Leader na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo interesów Klienta i budowanie z nim dobrych relacji. Jednocześnie dbają poszanowanie prawa, norm etyki zawodowej i zasad etycznych w biznesie. Gwarancją rzetelności wykonania usługi jest nie tylko ubezpieczenie OC, jakim objęte jest doradztwo podatkowe i usługi księgowe, ale przede wszystkim naczelne wartości GRUPY Leader.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Eksperci GRUPY Leader angażują się w regionalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracują z RIG w Katowicach i Forum Młodych Przedsiębiorców. Współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, szkolą przedsiębiorców, publikują teksty naukowe. Założyciel GRUPY Leader Zbigniew Maciej Szymik jest jednym z twórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce w 2013 r.